8402629_l.jpg

M&A

Chúng tôi tư vấn tất cả các yêu cầu, khía cạnh của việc mua bán, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân hoặc của Nhà nước. Với thành tích ấn tượng về tư vấn M & A và danh tiếng về sự đàm phán kiên trì, chúng tôi cung cấp những cái nhìn sâu sắc, kinh nghiệm và kiến thức cho những thỏa thuận đầy thách thức, với sự quan tâm thật trách nhiệm.

Joint Venture.jpg

LIÊN DOANH

Chúng tôi tư vấn tất cả các loại hình hợp tác liên doanh, kể cả thông qua một công ty liên doanh hay một tổ chức khác, hoặc dưới hình thức hợp đồng hợp tác hay liên minh chiến lược và các vấn đề xung quanh hình thức hợp tác được chọn lựa, như cấp vốn hay sự góp vốn khác nhau vào liên doanh, làm thế nào để bảo vệ các đối tác liên doanh thiểu số, các thỏa thuận thương mại liên quan đến liên doanh, quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ thông tin, bất động sản, người lao động và thuế.

8586975_l.jpg

IPO

Chúng tôi tư vấn các nhà phát hành, nhà đầu tư, nhà tài trợ, nhà tư vấn được chỉ định và các nhà môi giới về tất cả các giao dịch cổ phần, bao gồm các khoản đầu tư cá nhân và các hoạt động huy động vốn, các đợt chào bán lần đầu và chào bán cổ phiếu thứ cấp trên thị trường chứng khoán trong nước và các thị trường chứng khoán quốc tế khác nhau, những thủ tục pháp lý trọn gói, liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi rời sàn.

Debt Financing.jpeg

HUY ĐỘNG VỐN VAY

Chúng tôi tư vấn các nhà phát hành, nhà đầu tư, nhà tài trợ, nhà tư vấn được chỉ định, nhà môi giới vốn vay và tài chính, kể cả tổ chức đoàn thể và các trái phiếu của chính phủ.

house-money-capitalism-fortune-12619.jpg

PE - ĐẦU TƯ GÓP VỐN TƯ NHÂN

Hoạt động của M&A và tài chính doanh nghiệp liên quan các nhà đầu tư với tư cách là tổ chức hoặc hình thức khác ngày càng gia tăng. Chúng tôi dày dặn kinh nghiệm trong việc hợp tác cùng các nhà đầu tư tổ chức, các công ty tiếp nhận đầu tư, người bán, những đội ngũ quản lý trong các thương vụ chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, đầu tư, mua lại hoặc sáp nhập liên quan đầu tư vốn góp tư nhân hoặc vốn liên doanh.